• ro
  • en
 


Anunt privind prelungirea perioadei de achizitie publica

ACHIZIȚIE PUBLICĂ

pentru

,,SERVICII DE CAZARE” în cadrul proiectului PLUS –

,,CENTRUL DE RESURSE PENTRU TINERII ÎN SITUAȚII DE RISC” (Cod proiect PET017)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie directă pentru

,,SERVICII DE CAZARE în cadrul proiectului PLUS - „Centrul de resurse pentru tinerii în situații de risc”, finanțat în Apelul SINERGII PENTRU VIITOR - Tineri în situații de risc, din cadrul Programului RO10 - ,,Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2009 – 2014.

Valoarea maximă estimată este de  67. 156,00 lei fără TVA.

Mai multe informații privind această achiziție (caiet de sarcini, formulare, erata la caietul de sarcini) se pot obține la sediul D.G.A.S.P.C. Bacău, din str. Condorilor nr. 2, mun. Bacău, tel. 0234 585 071, fax 0234 519 042;

Persoane de contact:

Antohi Gicu – tel. 0731570527                 mail: gicu_antohi@yahoo.com

Buganu Mihai – tel. 0723345358              mail: buganumihai@gmail.com

                                                                                 tineribacau@gmail.com

Ofertele vor fi depuse la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, str. Condorilor nr. 2, mun. Bacău, cod 600302, pana la data de 25.11.2016, ora 10.00.

Ofertele pot fi  transmise prin posta, curier sau depuse personal la adresa achizitorului.