• ro
  • en
 


Prezentarea proiectului

 

Centrul de resurse pentru tinerii în situații de risc

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău implementeaza Centrul de resurse pentru tinerii în situații de risc Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Proiectul este implementat în cadrul Apelului – SINERGII PENTRU VIITOR – Tineri în situații de risc, din cadrul Programului RO10-”Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”.

 

Obiectivele proiectului sunt:

A) Înființarea unui Centru de resurse pentru tineri în situații de risc în cadrul DGASPC Bacău, care să vină în sprijinul unui număr de cel puțin 1000 de tineri în perioada de implementare din care 182 de tineri vor constitui grupul țintă principal. Astfel, 140 tineri vor participa la 10 ateliere tematice  în vederea integrării/reintegrării sociale și vor beneficia totodată de servicii de informare, evaluare, orientare profesională, promovare, dezvoltare personală,  42 de tineri vor beneficia de cursuri de calificare /recalificare , informare, evaluare, orientare profesională, promovare, acompaniere, consiliere și sprijin pre- si/sau post-angajare, dezvoltare personală și profesională; 818 tineri vor fi informați, evaluați, orientați profesional și promovați pe platforma web;                                                                                                                                                             

B) Furnizarea unui pachet de servicii sociale integrate, timp de 11 luni,  vizând identificarea, evaluarea, informarea, promovarea și dezvoltarea personală a 1000 de tineri aflați în situație de risc din județul Bacău;

C) Promovarea și implementarea principiului egalității de șanse pentru participare activă a grupului țintă (1000 de tineri în situație de risc, 70 specialiști/profesioniști/voluntari) la toate aspectele vieții sociale.

Obiectivele proiectului, prin implementarea unor măsuri de implicare activă a tinerilor, precum și a furnizorilor de servicii şi a comunității în general, contribuie la îndeplinirea obiectivului general al Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 de reducere a disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European.

Proiectul se implementează la nivelul județului Bacău și va acoperi un număr de 35 de comunități rurale selectate pe baza studiului sociologic privind condiția tinerilor aflati în situație de risc din județul Bacău, realizat în cadrul proiectului. La finalul proiectului va funcționa un instrument on-line, platforma web de promovare și înregistrare a tinerilor care va oferi acces acestora la oportunitățile de ocupare a forței de muncă la nivel județean, național și european. Aceasta va oferi angajatorilor informații edificatoare cu privire la traseul educațional, disponibilitate, abilitățile și aptitudinile individuale ale tânărului. Angajatorii vor avea la dispoziție itemi de selecție a caracteristicilor urmărite, astfel încât demersul de căutare a viitorului angajat să evidențieze coeficientul de compatibilitate între cerințe și aptitudinile și abilitățile tinerilor.

 

Valoarea totală a proiectului este de:      1 179 607,43 lei.

Grant SEE                                               1 002 666,32 lei

Cofinanțare publică                                   176 941,11 lei

Perioada de implementare a proiectului Centrul de Resurse Pentru Tinerii în Situații de Risc: 20.02.2015-30.04.2017

Activitățile proiectului: 

1.    încheierea de parteneriate cu APL-uri, AJOFM, ONG-uri;

2.    gestionare platformă web - instrument pentru promovarea cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor tinerilor;

3.    caravane de informare și identificare  a grupului țintă în  35 de comunități din mediul rural;

4.    studiu  sociologic privind condiția tinerilor în situații de risc din județul bacău;

5.    organizarea şi desfăşurarea a 10 ateliere tematice pentru 140 de tineri;

6.    organizarea grupurilor de suport  pentru tineri în vederea optimizării și dezvoltării personale;

7.    programe de formare pentru 42 de tineri în vederea îmbunătățirii aptitudinilor și competențelor cerute pe piața forței de muncă;

8.    consiliere individuală și acompaniere pre şi post-angajare;

9.    sesiuni de formare pentru specialiștii care furnizează servicii tinerilor în situații de risc;

10.  tabără tematică pentru tineri (beneficiari și voluntari): 200 tineri din categoria de vârstă 16-18 ani,  beneficiari ai proiectului și inclusiv 20 de voluntari ( studenți, tineri din comunitate) vor participa la o tabără  cu caracter educațional.

În data de 20.04.2016, Centrul de Resurse pentru Tinerii în Situaţii de Risc a obţinut o nouă finanţare prin facilitatea PLUS acordată prin semnarea unui act adiţional la contractul iniţial intre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău şi Fondul Român de Dezvoltare Socială. Prin solicitarea fondurilor PLUS, Centrul de Resurse pentru Tinerii în Situaţii de Risc, în condiţiile acreditării şi licenţierii, va oferi:

4 cursuri pentru formare profesională, iar

28 de specialişti şi 140 de tineri în situaţii de risc vor deveni beneficiari direcţi şi vor avea oportunitatea de a fi formaţi în domeniile solicitate pe piaţa muncii, le vor fi dezvoltate abilităţile de comunicare interpersonală.

140 tineri din categoria de vârstă 16-19 ani şi voluntari vor participa la o tabără de 6 zile cu caracter educaţional care va oferi prilej pentru socializare, dezvoltare personală dar şi de petrecere a timpului liber.

Prin acordarea acestei facilităţi, s-au prelungit şi o parte din activităţile prevăzute iniţial în proiect, respectiv identificare, evaluare, informare, orientare, promovare, acompaniere, consiliere, dezvoltare personală şi profesională şi integrare socială iar noul termen de finalizare al proiectului este de 30 aprilie 2017. Facilitatea PLUS suplimentează şi bugetul proiectului, astfel că noul buget este de 1 179 607,43 lei.